Voorwaarden & Beleid Mijn Wenen Tours

Privacy- en aansprakelijkheid policy

Mijn Wenen Tours verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres (noodzakelijk bij online reserveringen)
 • Telefoonnummer (noodzakelijk bij online reserveringen)

Belangrijk! Het verwerken van je boeking duurt maximaal maar enkele minuten. Mocht je geen bevestiging van ons hebben ontvangen, controleer dan altijd even je spam of ongewenst inbox.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mijnwenentours.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

DOEL & TERMIJN

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Mijn Wenen Tours verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aangaan van een overeenkomst (reservering)
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

DELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij zijn toegewijd al uw persoonlijke gegevens veilig te bewaren. Uw persoonlijke gegevens worden alleen bekeken/opgeslagen door geautoriseerd personeel. Wij delen of verkopen persoonlijke gegevens niet met andere bedrijven, instellingen, of personen, op welke manier dan ook. De data wordt alleen gebruikt voor het leveren van een goede service, voor een reservering van een tour/activiteit. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@mijnwenentours.nl

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens

Gegevens Bewaartermijn Reden
Personalia (naam) (Reserveringsformulier)
24 maanden
Aangaan van een overeenkomst/reservering
E-mail (mailwisseling)
24 maanden
Aangaan van een overeenkomst/reservering
Telefoonnummer (Reserveringsformulier)
24 maanden
Aangaan van een overeenkomst/reservering

COPYRIGHT

Er rust Copyright op alle teksten, foto’s, afbeeldingen en bedrijfslogo op onze website.

Voorwaarden voor, tijdens en na de tour

Voor de tour:

 • Luister duidelijk naar de veiligheidsinstructies van de gids.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Tijdens de tour:

 • Gebruik het materiaal (de fiets en toebehoren) op een correcte manier en vermijd ongeschikte plaatsen (treden, stoepranden etc.).
 • Parkeer de fiets in de daarvoor aangewezen plekken en zet de fiets op slot op een correcte manier.
 • Volg altijd de normale straten en de lokale wetten (ook voor gebruik van helmen, hesjes etc).
 • Accepteer de verantwoordelijkheid van het krijgen/afhandelen van een boete, gegeven door een geautoriseerd persoon tijdens de tour/activiteit.
 • Verander niks aan de fiets tijdens de tour/activiteit (behalve bij een nodige reparatie).
 • In het geval van schade of diefstal aan de fiets, neem direct (binnen een uur) contact op met ons. Bij diefstal van de fiets verwachten wij een aangeleverd politierapport.

Aan het eind van de tour:

 • Lever de materialen weer in, in dezelfde staat als dat je ze gekregen hebt.
 • Bij diefstal of schade aan de fiets, accepteer de betaling van een gepaste boete.

Bij het accepteren van de algemene voorwaarden gaat u akkoord met het feit dat:

 • U (en uw groep) als klant, zelf verantwoordelijk bent voor uw eigen veiligheid.
 • U (en uw groep) bent op de hoogte van alle lokale regels/wetten van het fietsen en/of de activiteiten.
 • U (en uw groep) alle risico’s, die inherent zijn voor de activiteiten, accepteert.
 • U (en uw groep) zelf verzekerd bent door een derde partij.
 • U (en uw groep) zelf verantwoordelijk bent voor uw gezondheid/ veiligheid tijdens de activiteit of die uw activiteit kunnen beïnvloeden. Denk aan medicatie gebruik, zwanger zijn, een vorm van ziek zijn. Mijn Wenen Tours neemt geen verantwoordelijkheid voor beschadiging of verwondingen aan gebruikers/uitvoerders van onze service/activiteiten.